Trắc nghiệm: Đoán tình yêu và vận mệnh qua dáng lông mày
Trắc nghiệm

Trắc nghiệm: Đoán tình yêu và vận mệnh qua dáng lông mày

Theo quan niệm Á Đông, lông mày có ý nghĩa tướng số đặc biệt. Hình dáng lông mày là một bài trắc nghiệm đơn giản, giúp chúng ta không chỉ nắm bắt được tâm tư, tình cảm của người khác mà còn có thể hình dung cơ bản về hành trình cuộc đời họ.

 

trắc nhiệm tính cách qua dáng lông mày
Hãy nhìn vào hình ảnh phía trên và chọn ra dáng lông mày mà bạn đang sở hữu nhé.

 

 

 

Chọn câu trả lời:
LÔNG MÀY SỐ 1 A. LÔNG MÀY SỐ 1
LÔNG MÀY SỐ 2 B. LÔNG MÀY SỐ 2
LÔNG MÀY SỐ 3 C. LÔNG MÀY SỐ 3
LÔNG MÀY SỐ 4 D. LÔNG MÀY SỐ 4
LÔNG MÀY SỐ 5 E. LÔNG MÀY SỐ 5