Trắc nghiệm: Cách khoanh tay nói lên điều gì về tính cách của bạn?
Trắc nghiệm

Trắc nghiệm: Cách khoanh tay nói lên điều gì về tính cách của bạn?

Hãy thử thực hiện bài trắc nghiệm vui sau bằng cách khoanh hai tay lại và tìm hiểu những sự thật về tính cách của bản thân nhé!

Cách bạn khoanh tay nói lên những thông tin gì về tính cách?Bạn thuộc kiểu khoanh tay nào?

 

Chọn câu trả lời:
NẾU TAY TRÁI CỦA BẠN NẰM TRÊN TAY PHẢI A. NẾU TAY TRÁI CỦA BẠN NẰM TRÊN TAY PHẢI
NẾU TAY PHẢI CỦA BẠN NẰM TRÊN TAY TRÁI B. NẾU TAY PHẢI CỦA BẠN NẰM TRÊN TAY TRÁI
BÀN TAY CỦA BẠN ĐẶT TRÊN HAI CÁNH TAY C. BÀN TAY CỦA BẠN ĐẶT TRÊN HAI CÁNH TAY