Thông điệp để tâm hồn bình yên và thư thái qua hình ảnh bạn chọn
Trắc nghiệm

Thông điệp để tâm hồn bình yên và thư thái qua hình ảnh bạn chọn

Hàng ngàn năm nay, nhân loại đã dùng những biểu tượng để đại diện cho nhiều giá trị, tư tưởng và ý nghĩa sâu sắc. Một biểu tượng đúng đắn có thể giúp bạn giữ vững niềm tin, cho bạn sức mạnh những lúc khó khăn hoặc dẫn lối bạn tìm thấy sự yên bình và êm ả. Hãy chọn một biểu tượng cho bạn cảm giác tĩnh lặng nhất trong hình ảnh trắc nghiệm bên dưới và nhận lấy lời nhắn cho tâm hồn.

trắc nghiệm biểu tượng

Ảnh: pngset

Chọn câu trả lời:
Bông hoa sự sống A. Bông hoa sự sống
Cây đời B. Cây đời
Mạn đà la C. Mạn đà la