Tarot tháng 8: Tìm hiểu về tài chính của bạn và lời khuyên bổ ích
Trắc nghiệm

Tarot tháng 8: Tìm hiểu về tài chính của bạn và lời khuyên bổ ích

Trước khi bói tarot, hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây và chọn ra món đồ mà bạn cảm thấy dễ chịu và quen thuộc. Các hình ảnh như cuốn sách, bình tráng men màu đỏ và chậu cây sứ chính là những hình ảnh sẽ nói lên tình hình tài chính tháng mới của bạn. Nếu bạn chọn cuốn sách đang mở, bạn hãy đọc phần giải thích ở tụ 1. Còn nếu bình màu đỏ đựng dụng cụ nấu ăn thu hút bạn, hãy đọc tụ 2. Và tụ 3 thuộc về các bạn chọn chậu cây sứ màu trắng có một nhánh cây bên trong.

Những món đồ xinh xắn trong gian bếp nhỏ. (Ảnh: Unsplash)
Chọn câu trả lời:
Cuốn sách A. Cuốn sách
Bình tráng men màu đỏ B. Bình tráng men màu đỏ
Chậu cây sứ màu trắng C. Chậu cây sứ màu trắng