Cô gái mà bạn cho là thông minh nhất sẽ bật mí điều mà bạn luôn ưu tiên trong cuộc sống này
Trắc nghiệm
  • Lu

Cô gái mà bạn cho là thông minh nhất sẽ bật mí điều mà bạn luôn ưu tiên trong cuộc sống này

Xoay quanh chúng ta luôn có vô vàn vấn đề cần bận tâm, nhưng sẽ luôn có những thứ được bạn ưu tiên hơn.

 

Thông qua mỗi lăng kính đánh giá  vấn đề, sự kiện hay hiện tượng cuộc sống, chúng ta sẽ thấy mỗi người là một cá thể độc lập. Cách nhìn nhận của từng người đối với cuộc sống này không những cho ta thấy những gì họ từng trải mà còn là tính cách, lý tưởng sống của bản thân người đó.

 

 

Muốn biết vấn đề bản thân vẫn hay ưu tiên, chỉ cần chọn một cô gái mà bạn cho là thông minh nhất!

Chọn câu trả lời:
Cô gái thứ nhất A. Cô gái thứ nhất
Cô gái thứ hai B. Cô gái thứ hai
Cô gái thứ ba C. Cô gái thứ ba
Cô gái thứ tư D. Cô gái thứ tư