Bốc một lá bài Tarot để biết chỉ số hiềm khích mà người khác đang dành cho bạn
Bói bài Tarot
  • TVPT

Bốc một lá bài Tarot để biết chỉ số hiềm khích mà người khác đang dành cho bạn

Đừng để những hiềm khích trở thành mâu thuẫn, bạn hãy xem ngay cho mình một lá bài dự đoán để có biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất.

Sống ở trên đời thì chẳng thể nào tránh được sự ghen tị dẫn đến hiềm khích của những người xung quanh. Chính sự thông minh, nổi bật của bạn đã thu hút bao ánh nhìn khó chịu từ người khác, bạn đã vô tình làm khuấy động sự gatô của những người xấu bụng. Hãy lật bài Tarot xem bạn sẽ phải đối diện với những gì, ra sao nhé!

QUY TẮC BÓI BÀI:

Bạn hãy nhắm mắt, thả lỏng cơ thể khoảng 10 giây, rồi bấm vào một lá bài. Lưu ý chỉ chọn 1 lần duy nhất để có kết quả đúng nhất.

Chỉ số ghen tị và hiềm khích của người khác dành cho bạn là bao nhiêu?
Chỉ số ghen tị và hiềm khích của người khác dành cho bạn là bao nhiêu? Chỉ số ghen tị và hiềm khích của người khác dành cho bạn là bao nhiêu? Chỉ số ghen tị và hiềm khích của người khác dành cho bạn là bao nhiêu? Chỉ số ghen tị và hiềm khích của người khác dành cho bạn là bao nhiêu?