Bốc bài để biết mối tình hiện tại có phải là kết thúc viên mãn của bạn hay không?
Bói bài Tarot

Bốc bài để biết mối tình hiện tại có phải là kết thúc viên mãn của bạn hay không?

Nhiều người lúc yêu thấy sao mà hợp đến thế. Vậy nhưng để chọn được người "tâm đầu ý hợp" cùng nhau chung sống đâu phải chuyện đơn giản. Với tình huống này thì lá bài Tarot này chính là lời khuyên dành cho bạn!

Yêu đương là một chuyện, hôn nhân lại là một chuyện khác. Nhiều người lúc yêu thấy sao mà hợp đến thế. Vậy nhưng để chọn được người "tâm đầu ý hợp" cùng nhau chung sống đâu phải chuyện đơn giản. Đây là lời khuyên của những lá bài dành cho bạn!

HƯỚNG DẪN

1. Trước tiên, bạn hãy giữ cho tâm trí được minh mẫn, hoàn toàn tập trung suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm của mình. Lá bài đầu tiên tượng trưng cho tình trạng mối quan hệ hiện tại của bạn.

2. Tiếp theo, hãy rút lá bài thứ hai để biết liệu tình yêu của bạn có bền vững thật lâu dài hay không

3. Cuối cùng bạn chọn lá thứ 3, đây là lời khuyên mà bài Tarot muốn gửi gắm đến bạn về mối quan hệ này. là lời khuyên mà bài Tarot muốn gửi gắm đến bạn về mối quan hệ này.

Mối quan hệ hiện tại của bạn:
Mối quan hệ hiện tại của bạn: Mối quan hệ hiện tại của bạn: Mối quan hệ hiện tại của bạn: Mối quan hệ hiện tại của bạn:
Tình yêu của bạn có thể tiến tới hôn nhân hay không?
Tình yêu của bạn có thể tiến tới hôn nhân hay không? Tình yêu của bạn có thể tiến tới hôn nhân hay không? Tình yêu của bạn có thể tiến tới hôn nhân hay không? Tình yêu của bạn có thể tiến tới hôn nhân hay không?