Copyright © 2016 - News 24 World.
Nguồn gốc ngày Thần Tài

Mọi người thường chọn ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch là ngày vía của Thần Tài , vậy ngày Thần Tài có nguồn gốc từ đâu?