Copyright © 2016 - News 24 World.
Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh nói lên nội tâm hiện hữu của bạn

Trắc nghiệm

Thứ bạn thấy đầu tiên trong bức ảnh nói lên nội tâm hiện hữu của bạn

Bạn thấy gì đầu tiên khi nhìn vào bức ảnh dưới đây? Hãy chọn và xem đáp án nói gì về nội tâm bên trong bạn nhé!

Hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí bạn đầu tiên? (Ảnh: Internet)

Chọn câu trả lời:

A. Một bé gái

B. Rừng cây

C. Quả táo

D. Xương sọ