Rút một lá bài Tarot để biết được đâu là tài năng tiểm ẩn cần phải khai thác trong bạn
Bói bài Tarot

Rút một lá bài Tarot để biết được đâu là tài năng tiểm ẩn cần phải khai thác trong bạn

Bạn sở hữu những khả năng tuyệt vời mà chính bản thân bạn cũng chẳng hề rõ về nó đâu. Hãy để những lá bài chỉ đường cho bạn.

Chúng ta ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu. Điều quan trọng là ta phải hiểu được đâu là ưu điểm của mình để phát huy nó. Hãy để những lá bài Tarot chỉ ra tài năng tiềm ẩn bạn đang sở hữu.

Trước tiên bạn cần nhớ rằng: Dù cho năng lực của bạn là gì, khả năng của bạn đến đâu thì có một thứ bạn không bao giờ được phép thiếu - đó là sự cố gắng. Thành công chắc chắn sẽ đến nếu bạn biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và nỗ lực từng ngày.

Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những lá bài và chiêm nghiệm: Đầu tiên, hãy nhắm mắt lại, giữ cho đầu óc thật thoải mái, tĩnh tại và thầm hỏi bản thân: "Đâu là năng lực tiềm ẩn mà tôi chưa biết đến?". Sau đó, hãy nghe theo trực giác mách bảo, chọn một lá bài cho mình.

 

Đâu là năng lực tiềm ẩn mà tôi chưa biết đến?
Đâu là năng lực tiềm ẩn mà tôi chưa biết đến? Đâu là năng lực tiềm ẩn mà tôi chưa biết đến? Đâu là năng lực tiềm ẩn mà tôi chưa biết đến? Đâu là năng lực tiềm ẩn mà tôi chưa biết đến?