Copyright © 2016 - News 24 World.
Câu chuyện cây lê bốn mùa

Vội vã nhận xét vào mùa đông, bạn đã mất đi niềm hy vọng của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hạ và sự ngọt ngào của mùa thu...